DİSK, KESK, TMMOB Temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata ve KESK Başkanı Mehmet Bozgeyik, 21.09.2020 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ile görüşen sendika ve meslek odası temsilcileri, pandemi döneminde yürüttüğü faaliyetlerden ötürü TTB’ne ve TTB’nin şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.