Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, kadınları değersizleştiren, ayrımcılığa ve şiddete maruz bırakan, yaşam, sağlık, eğitim, çalışma, toplumsal yaşama katılımını önleyen politikalara son verilmesi çağrısında bulundu.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı 6 Mart 2020 günü TTB’de gerçekleştirildi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi üyesi. Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran, ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Güleser Karakoç ve Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Dr. Derya Etem katıldılar. Açıklamayı TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör okudu.

Sağlık Bakanlığı verileri cinsiyet körü

Sağlık Bakanlığı’nın kadınlara ilişkin sağlık verilerinin cinsiyet körü olduğunu belirten Güngör, sağlıkta eşitliğin temel göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerine erişim konusundaki verilerin, cinsiyet ve yaşlara göre ayrıştırılmadığına dikkat çekti. Güngör, “Cinsiyet körü bu veriler sağlık hizmeti kullanımında cinsiyet eşitliğinin neresinde olduğumuzu, ayrımcılık varsa hangi düzeylerde yaşandığını ortaya çıkarmaktan uzaktır” diye konuştu.  

Üreme sağlığı hizmetlerine ücretsiz ulaşım sağlanmalıdır

Sağlık Bakanlığı’nın kadınlara yönelik teme sorumluluk alanlarından birinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusu olduğunu belirten Güngör, buna karşın Sağlık Bakanlığı’nın aile planlaması hizmetlerine yeterli kaynak ayırmadığını ve bazı malzemelerin ulaşılamaz durumda olduğunu kaydetti. Güngör, Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetleri başta olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik danışmanlık ve hizmet sağlayacak kurumların kapsamının da yıllar içerisinde daralttığına dikkat çekerek, “Kadınların kaç çocuk sahibi olacakları konusu kadınlara bırakılmalı ve siyasi hedef olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

Güngör sözlerini, “Biz kadın hekimler; kadın dayanışmasının her alanda yaşattığını ve mücadeleyi güçlendirdiğini biliyor, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet taleplerimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da yineliyoruz. Cinsiyet Körü, Eşitlikçi Olmayan Sağlık ve Bilim Politikalarına Son! Yaşasın 8 Mart Yaşasın Mücadelemiz!” diyerek tamamladı.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.