14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini ve 17 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılacak Büyük Hekim Yürüyüşü’nü kamuoyuna duyurmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) basın toplantısı düzenledi.

İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB Denetleme Kurulu üyesi Doç. Dr. Gamze Varol, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç katıldılar. Güray Kılıç, toplantının açılışında 14 Mart’ın bu yılki anlamına vurgu yaptı. 14 Mart kutlamalarının 1919’da İstanbul’un işgaline karşı düzenlenen bir etkinlikle başladığını anlatan Kılıç, bu günün hekimlerin ülkenin işgaline ve emperyalizme karşı çıkışlarının bir sembolü olduğunu, bu nedenle de 100. yılda tıp haftası etkinliklerine ayrı bir önem verdiklerini kaydetti.

Tüm hekimleri 17 Mart’taki Büyük Hekim Yürüyüşü’ne bekliyoruz

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, burada yaptığı konuşmada TTB olarak 14 Mart’ın 100. yılında binlerce yıllık iyi hekimlik değerleriyle ülkemizdeki demokrasi, özgürlük ve laiklik mücadelesini iç içe geçirmeye çalıştıklarını belirtti. İlk tıp bayramının kutlandığı 1919’dan bugüne taşınan bir yaklaşımla 14 Mart tıp bayramını kutlayacaklarını belirten Adıyaman, “Bugünden itibaren 65 tabip odamızda 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri başlıyor; paneller, konferanslar, sergiler gerçekleştiriliyor. Hepsinin finalinde 1919’da ilk tıp bayramını kutlayan tıbbiyelilerin mekânı olan Haydarpaşa’dan büyük bir hekim yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Tüm Türkiye’deki hekimleri, sağlık çalışanlarını İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapacağımız büyük yürüyüşe bekliyoruz” diye konuştu.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO olarak 9-17 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek panel, sergi, yarışma, ödül töreni, hizmet plaket töreni etkinliklerine ilişkin bilgi verdi. Dr. Pınar Saip sunumunun sonunda tüm hekimleri 17 Mart 2019, Pazar günü 13.00’da Haydarpaşa Numune EAH bahçesinden başlayıp Kadıköy’de Hekimliğin 100. Yılı Bildirgesinin okunmasıyla sona erecek Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağırdı.