TTB Merkez Konseyi, 2016 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na ilişkin olarak ÖSYM Başkanlığı’na yazı gönderdi. Yazıda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kılavuzunda yer almasına karşın, tercih listesinde yer almadığına dikkat çekilerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı 55 eğitim araştırma hastanesiyle yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde bu birimlerde uzmanlık eğitimi alacak kişilerin tercihlerini nasıl yapmaları gerektiği ve statülerinin ne olacağı soruldu.

 

Yazının tam metni aşağıdadır: 

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI’NA

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2016 İlkbahar Dönemi) 10 Nisan 2016 günü yapılacağı açıklanmıştır.[1] Sınava ilişkin Kılavuz ve ekleri incelenmiş olup Üniversiteler isimli belgede “1110” sayılı sırada Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yer aldığı görülmüştür. Ancak Başvuru Kılavuzunda tercihlere ilişkin listede Tablo 1 ve Tablo 2’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim araştırma hastaneleriyle işbirliği protokolü imzalanan birimlere ilişkin açıklayıcı bir kayda rastlanmamıştır.

Tıpta uzmanlık eğitimine başlayacak hekimlerin doğru bilgilendirilmesi ve tarafımıza yapılan başvurulara net yanıt verilebilmesi amacıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı 55 eğitim araştırma hastanesiyle yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde bu birimlerde uzmanlık eğitimi alacak kişilerin tercihlerinin nasıl yapılması gerektiği, bu eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapacak olanların Üniversite’ye mi Sağlık Bakanlığı’na mı bağlı olacağı, dolayısıyla statülerine ilişkin bilginin tarafımızla paylaşılmasını diler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi