Tutuklu Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım, “adil yargılanma” talebiyle 19 Aralık 2021 tarihinde ölüm orucuna başlamıştı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Balaç’ın ve Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Yıldırım’ın aileleri, 12 Mayıs 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Balaç ve Yıldırım’ın sağlık durumlarının endişe verici boyuta ulaştığını ve her geçen dakikanın büyük önem taşıdığını belirten aileler, bağımsız bir hekim heyeti oluşturularak Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunulması konusunda TTB’den destek istedi. TTB heyeti de sürecin takipçisi olacaklarını, Mandela kuralları ile uyumlu talepleri ilgililerle paylaşıp bilgilendirme yapacaklarını bildirdi.