Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), iktidar partileri tarafından Meclis’e sunulması planlanan Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmek için 5 Ocak 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

SPoD Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Beha Yıldız ile Siyasal Katılım Ekibi’nden Zarife Akbulut ve Oğulcan Yediveren’den oluşan heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut katıldı.

İktidar partilerinin hazırladığı Anayasa değişikliği teklifinin, Anayasa’nın eşit yurttaşlık ilkesine ve laik, demokratik, hukuk devleti normlarına aykırı olduğunu belirten SPOD ekibi, özellikle teklifin ikinci maddesindeki “aile ve evlilik kurumunu sapkın akımların dayatmalarına karşı koruma” ifadesinin LGBTİ+’ları ötekileştirip düşmanlaştırdığını kaydetti. Akademik çalışmalardan eğitimlere, danışmanlık hizmetlerinden buluşmalara yürüttükleri çalışmalara ilişkin aktarım yapan SPoD ekibi, “Eşit Yurttaşlık Mücadelesinde LGBTİ+’ların Anayasal Talepleri” ve yeni hazırlanan “Siyasi Partilere Yönelik Bilgi Notu” başlıklı yayınları da TTB’ye iletti.