Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkından Yönetmelik” ile “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde (ÖHY) çok sayıda değişiklik yaptı. Yönetmeliklerde hekimlerin çalışma hakları ile toplum sağlığını olumsuz etkileyen düzenlemeler hakkında Türk Tabipleri Birliği tarafından iptal davaları açıldı.

Ayrıntıları aşağıdaki bağlantıda verilen iptal davalarına göre söz konusu yönetmeliklere ilişkin son durum özetle şöyle:

-       Muayenehane katta ise binada asansör bulunması zorunluluğuna ilişkin kural ile muayenehanenin fiziki özelliklerine ilişkin ağırlaştırıcı koşullar iptal edildi.

-       Kadro dışı çalışabilmeyi tıp merkezi veya özel hastanede tam zamanlı çalışmaya bağlı kılan Yönetmelik hükümleri hukuka aykırı bulundu. Herhangi bir yerde kadrolu  çalışmayan hekimlerin de kısmi zamanlı olarak özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceği belirtildi.

-       Muayenehanesi bulunan hekimlerin özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecekleri şeklindeki sınırlama hukuka aykırı bulundu. Muayenehanesi olan hekimin aynı zamanda 1219 sayılı Yasaya uygun olmak kaydı ile SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşunda çalışabileceğine karar verildi.

-       Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastanede çalışabilmek isteyenler için 60 gün olan önceden bildirim zorunluluğu, sürenin uzunluğu hukuka aykırı bulunarak 30 güne indirildi.

-       Hekimin ayrıca yan dalının da bulunması nedeniyle, sahip olduğu uzmanlık dalında çalışma hakkını ortadan kaldıran düzenleme hukuka aykırı bulundu.

-       Yalnızca hekimler tarafından açılabilecek ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarını özel hastanelerin açmasına izin veren düzenlemeler iptal edildi.

-       Güzellik ve estetik amaçlı işlemleri bütünüyle özel hastaneler bünyesine alıp, ilgili hekimlerin ayakta yapılabilecek işlemleri muayenehane veya polikliniklerde yapma yetkisini ortadan kaldıran düzenlemeler hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

-       Konaklama tesisinde tesis sahipleri tarafından sağlık kuruluşu açılmasına izin veren düzenlemeler hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Türk Tabipleri Birliği davalarda reddedilen hükümler yönünden de temyiz isteminde bulundu.

Hukuki sürecin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.