Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipler Birliği tarafından belirlenen Hekimlik Andı’nın deontolojik kurallara aykırı olarak değiştirilip okutulmaya çalışılması ya da okutulmaması üzerine 16 Temmuz 2021 günü tıp fakültelerinin dekanlarına birer yazı gönderdi.

“Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır” cümlesiyle başlayan yazıda hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olmayacağı vurgulandı. “Belirlenmiş tıbbi etik değerler ile Türk Tabipleri Birliği ve/veya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve kurallar dışında davranışta bulunmak” fiilinin geçici olarak meslekten alıkoyma cezası gerektirdiğinin belirtildiği yazıda, son olarak Ekim 2017’de güncellenen haliyle Hekimlik Andı’nın mezuniyet törenlerinde kullanılması gerektiği tüm dekanlıklara iletildi.

Yazının tamamı için tıklayın.