Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi’nin hazırladığı “14-18 Şubat 2023 Adıyaman Hızlı Değerlendirme Raporu” yayımlandı.

Adıyaman Merkez, Gölbaşı ve Besni’nin coğrafi, demografik, iklimsel özelliklerinin sıralanmasıyla başlayan raporda özellikle barınma ve su şebekesi konusundaki gereksinimlere dikkat çekildi.

“Sağlık hizmetleri” başlığı altında sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlar, basamaklı sağlık hizmetleri, sahra hastaneleri, gönüllü sunulan hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi. Aynı başlık altında sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının acil gereksinimleri de sıralandı.

“TTB 14-18 Şubat 2023 Adıyaman Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.