İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Ibrutinib içeren Imbruvica Adlı İlacın Doz Modifikasyonu 07.02.2023
2 İrinotekan İçeren Ürünlerin Başlangıç Dozunun Azaltılması Hakkında Önemli Bilgiler 06.07.2022
3 İnfliximab (Remicade, Remsima ve lxifi): Anne karnında veya emzirme döneminde infliximaba maruz kalan bebeklerde canlı aşı kullanımı 16.06.2022
4 Donepezil 12.04.2022
5 Ambisome ve Fungizone 16.09.2020
6 Humalog Kiwikpen 15.11.2019
7 Lemtrada (Alemtuzumab) 02.10.2019
8 Metotreksat 01.10.2019
9 Retinoidler: Teratojenisite ve nöropsikiyatrik hastalık riski 27.09.2019
10 Benlysta 11.06.2019
11 Genvoya 11.06.2019
12 Benlysta 11.06.2019
13 Xeljanz (tofasitinib) 14.05.2019
14 Hepatoksite 14.05.2019
15 SGLT-2 İnhibitörleri 04.04.2019
16 Finasterid 04.04.2019
17 Hormonal kontraseptif 21.03.2019
18 Hidroklorotiyazid 29.01.2019
19 Sistemik ve inhale florokinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski 20.12.2018
20 Xarelto (rivaroksaban) 14.12.2018
21 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
22 Öksürük Şurupları 04.10.2018
23 Synagis 19.09.2018
24 Xgeva 14.09.2018
25 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
26 Suboxone 16.08.2018
27 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
28 Dolutegravir 11.07.2018
29 Finasterid 25.06.2018
30 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
31 Bendamustin 23.05.2018
32 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
33 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
34 Renkli Reçete 24.03.2018
35 Orta Uveit 15.03.2018
36 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
37 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
38 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
39 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
40 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
41 Imbruvica 29.09.2017
42 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
43 Cotellic 14.08.2017
44 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
45 Erwinase Flakon 07.08.2017
46 Entyvio 17.05.2017
47 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
48 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
49 Renkli Reçete 20.03.2017
50 Zaltrap 07.02.2017
51 Lenalidomid 20.01.2017
52 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
53 Thalidomide Celgene 03.10.2016
54 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
55 Thalidomide Celgene 22.07.2016
56 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
57 Viekirax, Exviera 01.06.2016
58 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
59 Genotropin 06.04.2016
60 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
61 Madol 08.03.2016
62 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
63 Xalkori 02.02.2016
64 Modafinil 02.02.2016
65 Sedever 16.12.2015
66 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
67 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
68 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
69 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
70 Valproik Asit 12.06.2015
71 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
72 Stronsiyum renelat 04.02.2015
73 Thromboreductin 26.01.2015
74 Suboxone 22.01.2015
75 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
76 Abstral 24.11.2014
77 Medikinet 06.11.2014
78 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
79 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
80 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
81 Karvedilol 17.07.2014
82 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
83 Effient 11.04.2014
84 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
85 Temozolomid 13.03.2014
86 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
87 Tiyokolşikosid 10.02.2014
88 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
89 Jurnista 31.01.2014
90 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
91 Alprazoalm 24.01.2014
92 Suboxone 23.01.2014
93 Kabazitaksel 09.01.2014
94 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
95 Agomelatin 27.12.2013
96 Oxopane 18.12.2013
97 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
98 Tramosel 23.10.2013
99 Yeşil Reçete 01.10.2013
100 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
101 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
102 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
103 Sedazolam 19.09.2013
104 Bevasizumab 12.09.2013
105 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
106 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
107 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
108 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
109 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
110 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
111 Baklofen 01.04.2013
112 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
113 Pradaxa 12.03.2013
114 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
115 Rituksimab 28.01.2013
116 Sertolizumab 17.01.2013
117 Agemelatin 10.01.2013
118 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
119 Domperidon 09.11.2012
120 Codefen 07.11.2012
121 Psikotrop 07.11.2012
122 Ondansetron 22.10.2012
123 Zolamid 22.06.2012
124 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
125 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
126 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
127 Duamol, Fixdol 24.01.2012
128 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
129 Flakon 24.02.2011
130 Pegintron 09.02.2011
131 Suboxone 03.11.2010
132 Gudef Şurup 26.07.2010
133 Metilfenidat HCL 11.06.2010
134 Parakodin Tablet 11.05.2010
135 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
136 Suboxone 09.12.2009
137 Exjade 11.09.2009
138 TNF alfa blokeri 12.05.2009
139 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
140 Raptiva 09.03.2009
141 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
142 Gripamol Tablet 06.01.2009
143 Bactrim Tablet 23.10.2008
144 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
145 Aspirin Plus 28.04.2008
146 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
147 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
148 Heparine Sodium 21.04.2008
149 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
150 Bondronat 6mg 21.04.2008
151 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
152 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
153 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
154 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
155 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
156 Concerta 27 mg 28.02.2008
157 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
158 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
159 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
160 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
161 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
162 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
163 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
164 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
165 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
166 Raniver Ampul 23.08.2007
167 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
168 Eritro 500 mg 23.05.2007
169 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
170 Reçete yazımı 22.05.2007
171 Polifleks 22.05.2007
172 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
173 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
174 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
175 Ultravist 07.09.2006
176 Lescol 07.09.2006