İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 İrinotekan İçeren Ürünlerin Başlangıç Dozunun Azaltılması Hakkında Önemli Bilgiler 06.07.2022
2 İnfliximab (Remicade, Remsima ve lxifi): Anne karnında veya emzirme döneminde infliximaba maruz kalan bebeklerde canlı aşı kullanımı 16.06.2022
3 Donepezil 12.04.2022
4 Ambisome ve Fungizone 16.09.2020
5 Humalog Kiwikpen 15.11.2019
6 Lemtrada (Alemtuzumab) 02.10.2019
7 Metotreksat 01.10.2019
8 Retinoidler: Teratojenisite ve nöropsikiyatrik hastalık riski 27.09.2019
9 Benlysta 11.06.2019
10 Genvoya 11.06.2019
11 Benlysta 11.06.2019
12 Xeljanz (tofasitinib) 14.05.2019
13 Hepatoksite 14.05.2019
14 SGLT-2 İnhibitörleri 04.04.2019
15 Finasterid 04.04.2019
16 Hormonal kontraseptif 21.03.2019
17 Hidroklorotiyazid 29.01.2019
18 Sistemik ve inhale florokinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski 20.12.2018
19 Xarelto (rivaroksaban) 14.12.2018
20 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
21 Öksürük Şurupları 04.10.2018
22 Synagis 19.09.2018
23 Xgeva 14.09.2018
24 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
25 Suboxone 16.08.2018
26 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
27 Dolutegravir 11.07.2018
28 Finasterid 25.06.2018
29 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
30 Bendamustin 23.05.2018
31 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
32 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
33 Renkli Reçete 24.03.2018
34 Orta Uveit 15.03.2018
35 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
36 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
37 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
38 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
39 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
40 Imbruvica 29.09.2017
41 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
42 Cotellic 14.08.2017
43 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
44 Erwinase Flakon 07.08.2017
45 Entyvio 17.05.2017
46 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
47 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
48 Renkli Reçete 20.03.2017
49 Zaltrap 07.02.2017
50 Lenalidomid 20.01.2017
51 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
52 Thalidomide Celgene 03.10.2016
53 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
54 Thalidomide Celgene 22.07.2016
55 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
56 Viekirax, Exviera 01.06.2016
57 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
58 Genotropin 06.04.2016
59 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
60 Madol 08.03.2016
61 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
62 Xalkori 02.02.2016
63 Modafinil 02.02.2016
64 Sedever 16.12.2015
65 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
66 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
67 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
68 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
69 Valproik Asit 12.06.2015
70 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
71 Stronsiyum renelat 04.02.2015
72 Thromboreductin 26.01.2015
73 Suboxone 22.01.2015
74 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
75 Abstral 24.11.2014
76 Medikinet 06.11.2014
77 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
78 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
79 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
80 Karvedilol 17.07.2014
81 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
82 Effient 11.04.2014
83 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
84 Temozolomid 13.03.2014
85 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
86 Tiyokolşikosid 10.02.2014
87 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
88 Jurnista 31.01.2014
89 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
90 Alprazoalm 24.01.2014
91 Suboxone 23.01.2014
92 Kabazitaksel 09.01.2014
93 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
94 Agomelatin 27.12.2013
95 Oxopane 18.12.2013
96 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
97 Tramosel 23.10.2013
98 Yeşil Reçete 01.10.2013
99 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
100 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
101 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
102 Sedazolam 19.09.2013
103 Bevasizumab 12.09.2013
104 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
105 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
106 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
107 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
108 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
109 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
110 Baklofen 01.04.2013
111 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
112 Pradaxa 12.03.2013
113 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
114 Rituksimab 28.01.2013
115 Sertolizumab 17.01.2013
116 Agemelatin 10.01.2013
117 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
118 Domperidon 09.11.2012
119 Codefen 07.11.2012
120 Psikotrop 07.11.2012
121 Ondansetron 22.10.2012
122 Zolamid 22.06.2012
123 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
124 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
125 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
126 Duamol, Fixdol 24.01.2012
127 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
128 Flakon 24.02.2011
129 Pegintron 09.02.2011
130 Suboxone 03.11.2010
131 Gudef Şurup 26.07.2010
132 Metilfenidat HCL 11.06.2010
133 Parakodin Tablet 11.05.2010
134 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
135 Suboxone 09.12.2009
136 Exjade 11.09.2009
137 TNF alfa blokeri 12.05.2009
138 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
139 Raptiva 09.03.2009
140 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
141 Gripamol Tablet 06.01.2009
142 Bactrim Tablet 23.10.2008
143 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
144 Aspirin Plus 28.04.2008
145 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
146 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
147 Heparine Sodium 21.04.2008
148 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
149 Bondronat 6mg 21.04.2008
150 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
151 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
152 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
153 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
154 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
155 Concerta 27 mg 28.02.2008
156 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
157 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
158 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
159 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
160 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
161 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
162 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
163 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
164 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
165 Raniver Ampul 23.08.2007
166 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
167 Eritro 500 mg 23.05.2007
168 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
169 Reçete yazımı 22.05.2007
170 Polifleks 22.05.2007
171 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
172 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
173 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
174 Ultravist 07.09.2006
175 Lescol 07.09.2006