Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Sinop’ta kurulması planlanan Nükleer Güç Santrali’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna verilen “ÇED olumlu” kararının Danıştay 6. Dairesi tarafından bozulması üzerine 27 Şubat 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Ziyarete TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Lütfi Tiyekli ve Dr. Alican Bahadır katılırken; NKP Yürütme Kurulu adına görüşmede Mehmet Özdağ ve İlhan Yiğit yer aldı.

Görüşmede Danıştay kararı üzerine fikir alışverişi yapılırken; NKP, dava öncesi ve sonrasındaki süreçlere desteğinden ötürü TTB’ye teşekkürlerini iletti.