Yanlışlıksa hemen düzeltilsin

Bilinçli ve kasıtlı ise bu bir akıl tutulmasıdır…

COVID-19  bulaşıcılığı yüksek, tıbben ölüm ile sonuçlanabilen, toplumu her boyutuyla etkileyen ve halen nereye evrileceği tam olarak bilinemeyen, sürmekte olan bir pandemidir.

5.000’i aşan yurttaşımızın hayatını kaybettiği bir pandemi gerçekliği karşısında durum tespiti yapmak, öngörülerde bulunmak, alınacak tedbirlere ve  toplumun bilinçlendirilmesine katkı koymak, yani pandemi sürecine müdahil olmak her hekimin sorumluluğudur. Üniversite halk sağlığı kürsülerinde görev yapan hekimlerin mesleki görevidir. TTB COVID-19 İzleme Kurulu’nda yer alan meslektaşlarımız için ise TTB Merkez Konseyi tarafından tanımlanmış kamusal bir misyondur.

Değerli bir hekim, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyesi olan Prof Dr. Kayıhan Pala, tanımlanan bütün bu nitelikleri ve misyonu kendisinde barındıran değerli bir bilim insanıdır.

 “enBursa.com” isimli internet haber sitesine  yapmış  olduğu “pandeminin Bursa’daki seyri” içerikli açıklamaları nedeniyle  Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş, ardından  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevsizlik kararı verilen dosya gereği için Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilmiş ve Üniversite Rektörlüğü “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici” açıklamalar yaptığı iddiası ile soruşturma açmış durumdadır.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, değerli hocamız Prof Dr. Kayıhan Pala ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu’nda yer alan bütün meslektaşlarımızın açıklama ve değerlendirmelerinin ilk elden muhatabı TTB Merkez Konseyi'dir. Sorulacak hesabı, açılacak soruşturması olanların öncelikle bilmesi gereken şey, halkın sağlığı, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda bilimin ışığında her türlü eleştirel değerlendirmeyi yapmak TTB’nin ve oluşturduğu kurulların varlık nedenidir.

Bu nedenle Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda TTB COVID-19  izleme grubumuzun üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala'ya Üniversite yönetimi tarafından açılmış olan soruşturmayı hekimlik değerlerine ve Türk Tabipleri Birliği’ne açılmış bir soruşturma olarak görüyoruz. TTB Merkez Konseyi, bağlı Tabip Odaları ve hekimlik değerlerine sahip çıkan bütün hekim ve sağlık çalışanlarıyla birlikte Dr. Kayahan Pala’nın ve savunduğu değerlerin yanında olacağımızı ilan ediyoruz.

Bu soruşturma sürecine dair Bursa Tabip Odamızca 03.07.2020 günü saat 13.00’te Bursa Akademik Odalar  Birliği salonunda gerçekleştirilecek olan ve  TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof Dr. Sinan Adıyaman’ın da katılacağı basın toplantısına bütün medya mensuplarını davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ