Acımız Büyük; Karabük Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Meslektaşımız Hüseyin Sezgin’i Kaybettik

Karabük'te özel bir hastanede görev yapan Karabük Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi meslektaşımız Hüseyin Sezgin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi