Şehir hastanelerinde sözleşme kapsamındaki tüm hizmetlerin denetimlerinin de şirketlere ihale edilmesini sağlayan Yönetmelik hükmünün yürütmesi durduruldu.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin iptali istemiyle dava açılmıştı. Davada Danıştay 13. Daire Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması talebi reddedilmişti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Yönetmeliğin 58. Maddesinde yer alan “veya denetletir” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararda, Anayasa Mahkemesinin 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanunun 4. Maddesinde yer alan “veya denetletir” ibaresinin iptaliyle mevcut Yönetmelik düzenlemesinin de hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Şehir hastanesi ihalelerinin ardından denetim ihaleleri yapılıyor ve yapım aşamasında inşaatın, işletme aşamasında tıbbi hizmetler dahil olmak üzere hizmetlerin de denetimi şirketlere veriliyordu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının ardından tüm denetim ihalelerinin durdurulması gerekmektedir.

Karar için tıklayınız.