Bu yıl Cumhuriyet’in ilanının 98. yılını kutluyoruz. Ancak geldiğimiz noktada ülkemizin demokrasiden, eşitlikten ve laiklikten adım adım uzaklaştırıldığını da üzülerek görüyoruz.

Oysa toplumumuz ve onun geleceği için başka bir Türkiye hayal ediyoruz. Hayal etmekle de kalmıyor, bunun için toplumun tüm kesimleriyle birlikte mücadele veriyoruz. 

Yurttaşlarımızın sağlıklı olduğu, emeğin sömürülmediği, barış içinde yaşanan, kimsenin ötekileştirilmediği bir dünyayı inşa etmeye bugün her zamankinden daha da kararlıyız.

Bu vesileyle demokratik, laik, eşit, özgür, adil, bağımsız ve barış içinde bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğimiz inancıyla, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yılını ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi