TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Adana’nın Aladağ ilçesinde bir cemaat yurdunda meydana gelen yangın faciasında 11 çocuğun ve bir yurt çalışanının yaşamını yitirmesini bir basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamada, “Aladağ yurt yangını cinayettir, tarikat ve cemaat yurtları kapatılsın. Çocuklarımızın yaşamlarını tarikatlara, cemaatlere teslim etmeyeceğiz” denildi. 

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası temsilcilerinin katılımıyla 1 Aralık 2016 günü saat 17.30’da Ankara’da Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Açıklamaya TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Mine Önal ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik katıldılar. 

Açıklamada, çelişkili açıklamalar, sansürler ve yayın yasağıyla bir “Yeni Türkiye” klasiği yaşandığı belirtilirken, kazaların olağanlığından bahsetmeye başlayan yetkililerin akıl almaz sorumsuzluğuna tepki gösterildi:

“Ülkemizde çocuklar ya illegal yurtlarda istismara, tacize ve tecavüze maruz kalmakta ya da yine buralarda ölüme teslim edilmektedirler. Geçtiğimiz yıllarda Konya’da yine Süleymancılar Tarikatı’na ait illegal bir yurt binasının çökmesi sonucu onlarca çocuğumuz hayatını kaybetmiş, dün Ensar Vakfı’nın kaçak yurdunda çocuklarımız tecavüze uğramıştı.

Devlet, bizleri yoksullukla, çaresizlikle terbiye edip, çocuklarımızı tarikatlara, cemaatlere mecbur bırakıyor. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği açıktır, ilköğretim düzeyinde hiçbir çocuk yurtlarda kalamaz, hiçbir kişi veya tüzel kişi ilköğretim ve öncesi çağdaki öğrenciler için yurt açamaz. Özellikle çocuk yaşlardaki eğitim, ailelerin yanında sürdürülmelidir, devlet bu hakkı tüm vatandaşlarına teslim etmelidir.

Ülkemizde insan yaşamına dönük tüm ihmaller, yetkililer tarafından olağan karşılanıyor. Tüm aksaklıklar açıkça bilinmesine rağmen hepsinin üzeri örtülüyor. Tarikatlarla, cemaatlerle kol kola yol yürüyerek, insanca yaşam için tüm umutlarımız çöpe atan AKP iktidarı tüm günahlarının bedelini bizlere ve çocuklarımıza ödetiyor.

Bizler çocuklarımızın onurlu geleceği için, yaşam hakkımız için direnmeye, doğruları söylemeye ve çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz!

Ne çocuklarımızı, ne okullarımızı, ne emeğimizi, ne yarınlarımızı kirli düzeninize, kanlı iktidarınıza, karanlık hırslarınıza teslim etmeyeceğiz. Laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün ve çocukların ülkesini hep beraber kuracağız.”

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.