Nasıl ki sağlık herkesin hakkı ve korunması gereken temel bir hizmet ise adalet ve savunma hakkı da aynı biçimde korunması ve geliştirilmesi gereken en temel haklardandır.

İşsizlikte, hayat pahalılığında saklanamayan gerçeklere ve COVID-19 Pandemisi vaka sayılarındaki artışa rağmen hükümetin Meslek Birlikleri yasalarına müdahaleyi gündeme taşıma ısrarı manidardır.

Meslek Birliklerini  “Bakanlıkların yan kuruluşuna dönüştürme,  seslerini kısma - susturma” girişimlerini reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Birliklerimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün, toplumcu duruşunun ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü girişime karşı birlikte mücadele kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Meslek mensuplarının ve ülkemizin ihtiyacını yansıtmayan “Çoklu Baro” ve  “Nispi temsil” içerikli yasal düzenleme girişimlerine yönelik “Savunma Yürüyor!” temasıyla ülkemizin 41 ilinden Ankara’ya doğru yola çıkan Baro Başkanlarının haklı ve kararlı yürüyüşünü destekliyor,

Meslek Birliklerinin, Baroların, Odaların ve üyelerinin görüş ve önerilerini alma zahmetine bile  katlanmayan bu anti-demokratik girişimlere son verilerek, ülkemizin, halkımızın, mesleklerimizin ve meslektaşlarımızın   çözüm bekleyen sorunlarıyla yüzleşilmesi talebimizi  bir kez daha hatırlatıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi