Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan intörn hekimlerin ücretlerindeki eşitsizliğin giderilmesi için yazdığı yazıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’ndan yanıt geldi.

Resmî Gazete’de 9 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 7420 sayılı kanun ile intörn hekim ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiğinin hatırlatıldığı yazıda; bu usul ve esaslar uyarınca belirlenen ücretlerin Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2022 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlandığı ve 29 Kasım 2022 tarihinde yükseköğretim kurumlarına gönderildiği belirtildi.

Vakıf üniversitelerindeki ücretlendirmenin mevzuat gereği üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlendiği de kaydedilen yazıda konuya ilişkin çalışmalar yapılması halinde talebin değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.

TTB, YÖK’ün yanıtı üzerine intörn hekim ücretlerindeki eşitsizliğin giderilmesi için hukuki yollara başvurma kararı aldı.

TTB’nin yazısı için tıklayın.

YÖK’ün yanıt yazısı için tıklayın.