Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Eskişehir-Bilecik Tabip Odası yönetici ve aktivistleri 28 Mart 2021 günü Eskişehir’de bir araya geldi.

Toplantıda, pandemiyle beraber hekimlerin ve sağlık emekçilerinin Eskişehir ve Bilecik ile Türkiye genelinde artan sorunları değerlendirilirken, belirlenen talepler için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.