İngiltere’de başbakan David Cameron’un başını çektiği kabinede sağlık bakanı Jeremy Hunt tarafından mesai saatlerini düzenleme adı altında hafta sonları ve resmi tatillerin de normal mesai sayılmasını planlayan yasa üzerine düzenlemenin hedefi olan asistan hekimler uyarı grevlerinden sonra toplu iş bıraktı. 

Gebelik izinleri ve poliklinik saatlerinin esnekleştirilme yasasına karşı asistan hekimler oylamaya gitmişti ve asistan hekimlerin %76’sının katıldığı oylamada %86 oy ile grev kararı çıkmıştı. Daha önce gerçekleştiren dört iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlanmamış olan asistan hekimler toplu iş bırakma kararını 26-27 Nisan 2016 tarihlerinde ‘Şimdi dinleme sırası sende Jeremy! sloganıyla gerçekleştirdi. Bugünlerde sadece acil hastalara bakıldı. Asistan hekimlerin %80’den fazlasının destek verdiği bu süreçte toplamda yaklaşık 113.000 poliklinik muayenesi ve 12.700 acil olmayan ameliyat iptal edildi. Her ne kadar sağlık bakanı Jeremy Hunt hekimlerin maaşlarında      %11-13’lük bir artış olacağını belirtse de bu rakamın sadece maaşlar üzerinden olacağı ve ek gelirlerdeki kesintilerle asistan hekimlerin gelir kaybına uğrayacağı öngörülmektedir. Bu toplu iş bırakma eylemi üzerine İngiltere’deki çoğu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başbakan David Cameron’a ve sağlık bakanı Jeremy Hunt’a asistan hekimlerle masaya oturma çağrısı yaptı.

Yıllardır iş tanımı yapılmayan, mesai ve eğitim saatleri keyfi olarak belirlenerek düzenlenmeyen, Türkiye’deki asistan hekimler olarak, İngiltere’deki asistan hekimlerin yanında olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz. Bizden de ‘daha fazla ücret’ aldatmacasıyla, ‘performans sistemi’ni kabullenmemiz istenmektedir. Ancak performans sisteminin bize yansıması, daha çok çalıştırılmak; eğitim hakkımızın elimizden alınması; şiddet ve hakaret; güvencesizlik ve insanca yaşayabileceğimiz, emekliliğimize yansıyacak ücretlerimizin yok edilmesi olmuştur. “Hekimlerin, sağlık emekçilerinin haklarını gasp etmek, halkın sağlığı ile oynamaktır.”  diyor, en riskli alanlardan birinde çalışan sağlık emekçilerinin insanca yaşayacağı koşulların, hakları olduğunu hatırlatıyor,  TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu olarak İngiltere’deki hekimlerin haklı direnişini selamlıyoruz.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu