Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak TBMM'nin sağlıkta şiddet gündemiyle olağanüstü toplanacak olmasını önemli görüyor, önceden kamuoyu ile paylaştığımız yasa teklifi çerçevesinde çözüme yönelik somut adımlar atılması için Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkı vermesini bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

TTB Hukuk Bürosu'nun hazırladığı yasa teklifimiz için tıklayın.