Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen “COVID-19 Tanısında ve Taramasında Kullanılan Testler ve Yaşanan Güçlükler” başlıklı webinar 25 Haziran 2020 akşamı, 20.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

TTB COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz’un kolaylaştırıcılığını üstlendiği webinar’a TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Özlem Kurt Azap ve Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Jülide Ergil konuşmacı olarak katıldılar.

TTB’nin youtube kanalında canlı olarak yayınlanan webinarda, Prof. Dr. Özlem Azap “Tanı ve Taramada Önerilen Algoritmalar, Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya “SARS SoV-2 Testlerine Mikrobiyolojik Yaklaşım” ve Doç. Dr. Jülide Ergil de “Ameliyat Öncesi Taramalarda Yaşanan Güçlükler” başlıklarını ele aldılar. Webinarda ayrıca, temaslı algoritmaları, antijen ve antikor testleri ile ilgili yaşanan yöntemsel sorunlar ve işleyişte karılaşılan güçlükler, özellikle cerrahi operasyonlar öncesinde yaşanan sorunlar ve güçlükler tartışıldı.

Hatırlanacağı gibi özellikle elektif cerrahiler ile ilgili yaşanan sorunlar TTB tarafından daha önce de, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ile birlikte düzenlenen “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” başlıklı panel ile tartışılmıştı.