TTB Merkez Konseyi, Güneydoğu illerinde yaşanan elektrik ve internet kesintileriyle ilgili açıklama yaptı. 

 

 

 

Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor!

Bilindiği gibi, son bir haftadır Güneydoğu illerimizde bazı günler tamamen, bazı günlerse kısmen olmak üzere elektrik ve internet kesintileri uygulanmaktadır. Bölgede görevli meslektaşlarımızdan aldığımız verilere göre, uygulanan elektrik ve internet kesintilerinin sağlık hizmet sunumu ve yurttaşların sağlık hizmetlerine erişim hakkı üzerindeki olumsuz etkileri kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.

Edindiğimiz bilgilere göre;

·         Aile Sağlığı Merkezlerinin çoğunda bilgi sistemi çalışmamakta, bu nedenle aile hekimleri e-reçete düzenleyememektedir.

·         Hastane bilgi sistemleri kısmen çalışmakla birlikte, eczanelerde kullanılan bilgi sisteminin sıkça kesintiye uğraması nedeniyle eczanelerden ilaç temini ciddi derecede sorunlu hale gelmiştir. Hekimler hastaları kağıt reçete ile eczanelere yönlendirirken, eczacıların kendi inisiyatifleri ve yardımseverliği ile hastalara ilaç temin edilmeye çalışılmaktadır.

·         Elektrik kesintisi olan bölgelerde ise hem hastaneler hem de eczanelerde hizmet sunumu ciddi derecede etkilenmektedir. Elektrik kesintileri, başta aile sağlığı merkezlerinde olmak üzere, gerekli hallerde ilgili tetkiklerin yapılmasını olanaksız kılmaktadır.  

·         Elektrik kesintileri, soğuk zincirde muhafaza edilen önemli ilaç ve aşıların güvenliği açısından ciddi derecede risk teşkil etmektedir.

·         Hem elektrik hem de internet kesintileri aşı takip sistemini de ciddi derecede etkilenmiş durumdadır. Toplum sağlığı açısından can damarı niteliğindeki aşı uygulamaları ve takip sistemindeki aksaklıklar, hem iç hem de dış göçün yoğun olduğu bölgeler olan bu illerimizde halk sağlığı açısından ciddi derecede kaygı uyandırmaktadır.

Her ne gerekçe ile olursa olsun, nitelikli sağlık hizmet sunumu ve halkın nitelikli sağlık hizmetlerine erişim hakkının önünde ciddi engeller teşkil eden bu elektrik ve internet kesintilerinin bir an evvel sonlandırılması için tüm yetkili kişi ve kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi