Demokrasi ve Atılım (Deva) Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu Potgieter ve beraberindeki heyet, 14 Mart 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB adına görüşmeye Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

“Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreci kapsamında TTB’nin ve tabip odalarının açıkladığı 10 acil talep üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’inin yürütülen mücadeledeki önemine dikkat çekildi. Deva Partisi heyeti, hekimlerle ve TTB ile dayanışma içinde olduklarını da ifade etti.