Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 1990-1995 dönemi başkanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu üyesi, tüm yaşamını sağlık hakkı, emek, barış ve demokrasi mücadelesine adamış Dr. Mehmet Selim Ölçer hakkında Diyarbakır’da kurulan Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında açılan davada 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da 2006’da büyükşehir belediyesi, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve meslek birliklerinden 32 kurucunun bir araya gelerek oluşturduğu bağımsız bir kuruluş olan Sarmaşık Derneği, yoksullukla ilgili araştırmalar yapma ve yoksullukla mücadelede dayanışma amacıyla kuruldu. Dernek, kapatılması ile birlikte 5 bin 400 ailenin, yani 32 bin insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirtmektedir.

Diyarbakır halkının yoksulluk sorunlarını çözmek amacıyla kurulan ve insani yardım faaliyetlerinde bulunan bir derneğin suçlulaştırılması, kurucularından biri olan Dr. M. Selim Ölçer’e ceza verilmesi kabul edilemez. Sağlıksızlığa yol açan etkenlerden biri olan yoksullukla mücadele etmek suç değil, mesleğimizin gereğidir. Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde Dr. M. Selim Ölçer’e somut hiçbir delile dayanmadan verilen ceza hukuksuzdur, hükümsüzdür.

TTB’nin değerlerinden olan Dr. M. Selim Ölçer’in toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, barış, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış iyi bir insan, iyi bir hekim olduğunu biliyoruz.

Dr. M. Selim Ölçer’e bile ceza veren tüm bu akıl tutulmasına rağmen inatla ve kararlılıkla doğru bildiğimizi yapmaya, yoksulluk başta olmak üzere insan yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen bütün süreçlerle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi