Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, İl Sağlık Müdürlüklerinin mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlere yazı göndererek, tanı ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastaların bilgilerini istemesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderen TTB Merkez Konseyi, Bakanlığa uygulama işlemleri dahil her türlü işlemde hukuk devleti ilkesi gereği, hukuka uygun davranılması yükümlülüğünü anımsattı.

TTB Merkez Konseyi ayrıca, kendilerinden hasta bilgisi istenen hekimlerin Sağlık Bakanlığı’na ve İl Sağlık Müdürlüklerine verebilmeleri için dilekçe örneği hazırladı.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

Dilekçe örneği için tıklayınız.