Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Tedirgin Olma Aşı Ol” başlıklı kampanyası kapsamında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından bir ses kaydı hazırlandı.

Toplumda yaşanan aşı tereddüdünün önüne geçip aşılamanın teşvik edilmesini amaçlayan kayıtta Korur Fincancı “Biliyoruz; aşılar güvenli ve bu salgından yegane çıkış anahtarımız. Ben de aşımı oldum, sıra sizde. Kendinizi, sevdiklerinizi ve insanlarımızı korumak için haydi aşıya...” ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yapılan başvurunun onaylanmasıyla “kamu spotu” niteliği kazanan kayıt, ulusal ve yerel ölçekte yayın yapan radyolarda yayımlanmaya başladı.

“Kamu spotu” niteliği kazanan ses kaydını indirmek için tıklayın.

RTÜK’ten gelen onaya ulaşmak için tıklayın.