17-18 Şubat grevi sağlık alanında yaşanan sorunların çözümsüz bırakılmasının, sağlık ve ekonomik krizinin derinleşmesinin geldiği noktayı bir kere daha gözler önüne sermiştir. Haklarımızı alana kadar, daha iyi bir sağlık sistemi için mücadeleye devam edeceğiz.

Haklarımız ve halkın sağlık hakkı için sürdürdüğümüz “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem programımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı da içerecek yeni mücadele adımlarını 22 Şubat Salı günü açıklıyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi