Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından olan Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin (MSG) 75. sayısı yayımlandı.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili denemeleri, makaleleri, araştırmaları, bilimsel yazıları, klinik ve paramedikal haberleri, çevirileri, duyuruları ve ilginç araştırma özetlerini yayımlayan MSG, üç ayda bir; yılda dört sayı çıkıyor.

Beş makaleden oluşan derginin bu sayısı meslek hastalıkları tartışmalarını, pandemi sürecinde işyeri hekimlerinin deneyimlerini, COVID-19 sonrası işe dönüşleri konu ediyor.

Derginin internet sayısına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/MSG/ adresinden erişilebilir.