18 Mart 2020 tarihinden itibaren aile hekimleri evde takip edilen COVID-19 vakalarının ve karantinada olan temaslıların telefonla izlemini yapmaktadırlar[1]

Türkiye genelinde, evde takip edilen tüm PCR pozitif COVID-19 hastaları, BT pozitif şüpheli hastalar ve vaka temaslılar kayıtlı aile hekimleri tarafından COVID-19 rehberi doğrultusunda takip edilmekte olup[2],bu süreçte birçok sorun yaşadıklarını biliyoruz[3].

Dr. Emrah Kırımlı yönetiminde Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu tarafından “Aile hekimlerinin pandemi sürecini nasıl değerlendirdikleri/ izlediklerini anlamak, COVID-19  vakaları ve onların temaslılarıyla ilgili çalışmaları bilmek ve sağlık çalışanlarının sağlığıyla ilgili durumu öğrenmek” amacıyla 7-14 Eylül 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda ülke çapında aile hekimlerine yönelik anket çalışması yapılarak salgına karşı yürütülen mücadeleye katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Katılımcılara elektronik ortamda gönderilen soru formu ile aile sağlığı merkezlerinde COVID-19 tanısı almış/geçirmiş sağlık çalışanı olup olmadığı, kaç PCR+ hastaları olduğu ve izlem listelerinde toplam kaç kişi bulunduğu sorulmuştur. Ayrıca izlem yapıp yapmadıkları, izlem sayılarının salgının pik yaptığı 2020 Nisan ayına göre artıp artmadığı, Eylül ayında ödeneceği söylenen ek ödemenin salgın yönetimine katkı sağlayıp sağlamadığına dair görüşleri ve izlem süreci ile ilgili yaşadıkları sorgulanmıştır.

Ankete katılmayı kabul eden 913 aile hekiminin yanıtları COVID-19 salgını sürecinde sahada çalışan aile hekimlerinin bakışına dair önemli veriler içermektedir ve salgının ilerleyen evrelerinde yapılacak uygulamalara katkı sağlayacağını umuyoruz.