Tüketici Hakları Derneği yöneticileri, 17 Şubat 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB adına görüşmeye Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Elektriğe yapılan fahiş zamlara karşı bir mücadele süreci başlattıklarını paylaşan Tüketici Hakları Derneği yöneticileri, elektrik zamlarının ve kademelendirme uygulamasının kaldırılması, özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması talepleriyle 26 Şubat 2022 Cumartesi günü Ankara’da bir miting düzenleyeceklerini belirtti.

TTB heyeti de enerji politikalarının halk sağlığına olumsuz etkilerinin son olarak Isparta’da yaşandığını hatırlatarak; enerjinin temel haklardan biri olduğunu ve temel hakların piyasalaştırılmasına karşı her türlü hak mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.