Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla 2016 yılında bir gün genel yayın yönetmenliği yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin’in, istinaf mahkemesinin beraat kararını bozması sonucu yeniden yargılandıkları davanın görülmesine 30 Eylül 2021 günü devam edildi.

Duruşma öncesinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya TTB Merkez Konseyi üyeleri ve İstanbul Tabip Odası yöneticileri; Barış Akademisyenleri; TİHV, İHD, KESK, Eğitim-Sen, TMMOB, DİSK Basın-İş, TGS ve TGC yöneticileri; CHP ve HDP’li milletvekilleri ile birçok ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, beş yıldan fazla süredir gelip giden bir dava sürecinin içinde olduklarını söyleyerek söze başladı. Dayanışma suçunun farklı biçimlerde cezalandırılmaya çalışıldığını kaydeden Korur Fincancı, “Bu ülkede Özgür Gündem gazetesinin yakılması, bombalanması, gazetecilerin faili belli cinayetlerle katledilmesi soruşturulmadı ama onların yanında yer almak soruşturma konusu, tutuklama nedeni, bir kısmımız için de cezaevinde yatma nedeni oldu” diye ekledi. Korur Fincancı konuşmasında mücadele vurgusu da yaptı:

“Ancak mücadeleden vazgeçmediğimiz muhakkaktır. Bu mücadeleyi sürdürme irademiz var; ta ki bu topraklarda söz özgür olana kadar, insan özgür olana kadar. Biz haklarımız için sözümüzü daha güçlü kurana kadar. Mücadele her yerde! Bu mücadele bitmez; ta ki kimse sözü için özgürlük hakkı için bu süreçlerde zarar görmeyene dek. Bu mücadele ile bunları aşarız. Yeneceğimiz muhakkaktır. Ancak mücadele etmediğimizde yeniliriz.”

Erol Önderoğlu, Tayyip Erdoğan’ın TTB’yi hedef alan açıklamalarının hemen ardından haklarındaki beraat kararlarının bozulduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanının bir ceza dosyasına müdahale ettiği koşullarda yargı bağımsızlığından söz edilemeyeceğini ifade eden Önderoğlu, mahkum da olsalar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, şeffaflık için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ahmet Nesin yurtdışında olduğu gerekçesiyle, tanık olarak katılacak kapatılan Özgür Gündem’in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya da karantinada olduğu gerekçesiyle katılamadı.

Av. Meriç Eyüboğlu, istinaf mahkemesinin bozma kararının hukuken hatalı olduğuna dikkat çekerek, bozma kararına gerekçe yapılan hususların tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Ahmet Nesin’in savunmasının istinabe yoluyla alınması için talimat yazılmasına, tanık İnan Kızılkaya’nın gelecek duruşma çağrılması için tebligat çıkarılmasına karar verdi. Dava, 1 Şubat 2022 günü saat 13.30’a ertelendi.