TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 2-3 Aralık Hatay Gözlemleri Değerlendirme Raporu

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 2-3 Aralık Hatay Gözlemleri Değerlendirme Raporu

Hem bizim gözlemlerimiz hem de bölgedeki insanların aktarımına göre binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve geçici depolama alanlarına taşınması ve ayrıştırılması basamaklarının hiçbiri mevzuata ve bilimsel kriterlere uygun yapılmamaktadır. Bölgedeki inşaat ve moloz iş sahalarının tamamında ...

Türk Tabipleri Birliği üyesi hekimlere 3.000 TL’ye Varan Chip-Para Akbank’ta
Türk Tabipleri Birliği Platinum Kart - İş Bankası