Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, işyeri hekimleri için COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi hazırladı.

TTB İşyeri Hekimleri İçin Vaka Yönetim  Rehberi

TTB COVID-19 Temaslı Çalışanların Tespiti ve Değerlendirmesi