Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ömer Özkan Özdemir, 14 Mart 2018’de Mersin’de acil hekimi olarak görev yaptığı hastanede arkadaşına rapor isteyen bir kişiye “müdahale sonrasında gerekirse rapor vereceğini” söylemiş, aynı kişinin ağır hakaretler etmesi ve tehditler savurması üzerine konu yargıya taşınmıştı.

Saldırıdan beş yıl sonra, 2023 yılında “kamu görevlisine hakaret ve tehdit” suçlamasıyla açılan dava, 1 Mart 2024 günü Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme saldırgana 500 TL adli para cezası verirken, “sanığın kişilik özellikleri, geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşturması” gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Ömer Özkan Özdemir şahsında gerçekleşen sağlıkta şiddet olayında beş yıl boyunca iddianame hazırlanamaması ve hekimlere/sağlık emekçilerine yönelik şiddetin “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” yoluyla cezasız bırakılması, benzer çok sayıda davadan sadece biridir.

Türk Tabipleri Birliği olarak; cezasızlık politikalarının sağlıkta şiddeti sıradanlaştırdığını hatırlatıyor, çözümün bütünlüklü ve etkili sağlık politikalarından geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz.