2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın ikinci duruşması 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. TTB Merkez Konseyi üyelerince duruşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Hekimler savaşa sessiz kalamaz!” denildi.

19 Ocak 2019 Salı günü TTB’de düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Samet Mengüç, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Taner Gören, Dr. Şeyhmus Gökalp, Prof. Dr. Funda Obuz ve 2012-2014 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan katıldılar.

Basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “TTB Merkez Konseyi üyelerinin Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın ikinci duruşmasının 20 Mart 2019 günü saat 09.00’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirileceğini belirterek, toplumun demokrasiden, emekten, özgürlükten, barıştan, sevgiden, iyilikten yana olan tüm kesimlerini, TTB’ye destek vermeye çağırdı.

Basın açıklaması şöyle:

19.03.2019

BASIN AÇIKLAMASI

HEKİMLER SAVAŞA SESSİZ KALAMAZ!

Demokrasiden, Emekten, Özgürlükten, Barıştan Yana Tüm Kesimleri Yarın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya bekliyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri olarak 24 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştiğimiz "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı açıklamamız nedeniyle yargılanmamıza 20 Mart 2019 tarihinde Saat 09:00'da Ankara 32 Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecektir. TTB'nin uzun yıllar başkanlığını yapmış Dr. Füsun Sayek'in dediği gibi "Biz hekimiz, dünyayı daha yaşanılan bir yer yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Yoksulluğun, acının, eşitsizliklerin en yakın tanıklarıyız. Yalnızca bize gelen hastaların değil, parçası olduğumuz toplumu sağlıklı tutmaya adamışız kendimizi."

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamamız toplumu sağlıklı tutma çabamızın bir gereğidir. TTB olarak sağlıklı bir toplumu savunduğumuz için tarihimiz boyunca barışı savunduk. Barışı savunurken TTB'ye yasa ile tanımlanan halkın sağlığını koruma görevini de yerine getirmiş olduk. Türk Tabipleri Birliği tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmektedir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Açıklamamız bu sorumluluğumuzun doğal bir gereğidir.

Türk Tabipleri Birliği yaşamı ve halkın sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında görür. TTB tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkiye'de yaşanan bütün depremlerde, maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır. “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması da bu sorumluluk açısından farklı değildir.

Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana savaşların karşısında yer almış, savaş aygıtlarına ve silahlanmaya karşı mücadele etmiştir. Bugün de hekim olmanın gereeği olan bu tavrımızı sürdürüyoruz.

Büyük bir mutlulukla görüyoruz ki sorumluluk duygumuz hekimler ve toplum tarafından da sahiplenilmektedir.

Değerli basın çalışanları,

Türk Tabipleri Birliği olarak yaşamı demokrasiden, emekten, özgürlükten, barıştan, sevgiden, iyilikten yana olan tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve barış savunucusu halkımızı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek TTB davasına davet ediyoruz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ