Başbakan Binali Yıldırım’ın Acil servislerine ilişkin söylediği  “Acil servislere artık kız bakmaya gidiyorlar” sözlerinin ardından 13.07.2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul şubeleri ve Dev Sağlık-İş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Muzaffer Başak ve Melahat Cengiz, Türk Tabipleri Birliği Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel, Türk Tabipleri Birliği MYK Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Fadime Kavak, Disk Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu katıldı.

Basın açıklamasında ilk sözü  SES Şişli Şube Başkanı  Fadime Kavak aldı. Fadime Kavak  "Biz buradan Başbakana çağrı yapıyoruz, gelsin bizimle bir gece nöbet tutsun. Bizler yeri geliyor, en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çalıştığımız koşullar da hiç öyle başbakanın bahsettiği gibi güllük gülistanlık değil" dedi.

Ardından Söz Alan DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu “Bugün burada Başbakanın yaptığı açıklama için buradayız. AKP kendisi bir yalan uyurdu, görünüyor ki o yalana kendileri de inanmış ki, acilleri toz pembe diye tarif ediyor. Sağlık hizmeti ciddi bir iştir, alay konusu dalga konusu yapılamaz. Acil serviste senelerce görev yapan bir hekim olarak söylüyorum biz gülmeyiz bile. Bu açıklama hastalara, sağlık çalışanlarına başta da kadınlara hakarettir” diye konuştu.

TTB adına konuşan Türk Tabipleri Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise acil servislere yığılmaların AK Parti'nin Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla tavan yaptığı vurgulandı. Konuşmasında Sağlık iş kolundaki iş kazalarının en yoğun yaşandığı yerlerin acil servisler olduğunu, Dr. Mustafa Bilgiç’in acil servis görevinde iken geçirdiği iş kazası nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybettiğini, Fiziksel ve ruhsal yıpranma oranlarının en çok acil servislerde görevli sağlık çalışanlarında görüldüğünü, Acil Tıp Anabilim Dalında görevli Asistan Dr. Melike Erdem’in yaşadığı tükenmişlik nedeniyle hayatına son verdiğini,Hepsinin ötesinde, sarf ettiği bu sözlerin kadın emek gücünün en yoğun olduğu iş kollarından biri olan sağlık iş kolunda, başta kadın sağlık çalışanlarını olmak üzere, acil servislerde görevli sağlık çalışanlarını cinsel nesne haline getirildiği bu yaklaşımın ve sözlerin kabul edilemez olduğunu. Başbakan'ı acil servislerde görevli sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve ciddiyete davet ediyoruz dedi.  

Ortak basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz okudu. Basın Açıklamasında Başbakanın açıklamasının ülkenin geldiği yeri gösterdiğini ifade ederek, "Acil servisler ciddi birimlerdir, buralardan bahsederken ızdıraplardan, acılardan, yaralardan, insan hayatlarından söz ediyoruz Başbakan! Biz sağlık çalışanları acil servislerde gülmekten, espiri yapmaktan, hatta kaygısız tasasız yürümekten bile utanırız. Başbakana bazı şeyleri hatırlatmak istiyoruz. Acil servisler ciddi birimlerdir. Acıların, ıstırapların yaşandığı, insanların yaşamını yitirdiği yerlerden bahsediyoruz. Bombalı katliamlar yaşanırken, şaşalı kutlama yapan zihniyetin acil servislere kız bakmaya gelmesine o kadarda şaşırmamak lazım " dedi. 

Ortak basın açıklamasının okunmasından sonra basın açıklaması sona erdi. 

Basın Açıklaması Metni İçin Tıklayınız.