Sağlık emek-meslek örgütleri, sağlık alanında yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve önerilerini milletvekillerine sunmak amacıyla 6 Ocak 2021 tarihinde Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen görüşmede Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Kadir Tümay İmre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Selma Atabey, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Ramazan Yüksel yer aldı. HDP adına ise TBMM grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü katıldı.

Ziyarette koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi, sağlıkta şiddetle mücadele yasası, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konuları görüşüldü.