Türkiye hükümetinin “hastaları ve mesleği teröristlerden koruma” iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) parçalama niyetini ortaya koyan son açıklaması Dünya Tabipler Birliği (DTB) tarafından sert biçimde eleştirildi.

DTB, çevrimiçi gerçekleştirdiği son Genel Kurul toplantısında, binlerce üyesi olan TTB’nin terörist olarak nitelendirilmesini mesleğin tümüne yönelik ağır bir karalama ve hakaret olarak değerlendirdiğini belirtti.

Uluslararası hekim topluluğunun liderleri, aldıkları özel bir kararda Türkiye hükümetini ulusal ölçekte bağımsız bir kuruluş ve ülkedeki tüm hekimlerin başlıca temsilcisi olarak TTB’nin varlığını korumaya ve mesleki özerkliğe zarar verecek herhangi bir yasal düzenlemeden kaçınmaya çağırdı.

DTB Başkanı Dr. Miguel Jorge yaptığı açıklamada “DTB, bir ulusal tabip birliğinin bağımsız işleyiş ve çalışmalarına yönelik her tür ölçüyü aşan bu müdahalenin kesinlikle karşısındadır. Türkiyeli yetkililere, tıp mesleğinin binlerce yıllık deneyime dayanan, hastaya ve toplum sağlığına öncelik tanımayı hedefleyen evrensel mesleki değerlerine saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

TTB, 2018 yılında yaptığı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamasının ardından hükümetin pek çok saldırısına maruz kalmış, kimi TTB yöneticileri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Dünya Tabipler Birliği'nin Türk Tabipleri Birliği'ne destek kararının orijinali için tıklayın.

Dünya Tabipler Birliği'nin Türk Tabipleri Birliği'ne destek kararının Türkçe metni için tıklayın.

Ulusal tabip birliklerinin bağımsızlığı ile ilgili Dünya Tabipler Birliği kararı için tıklayın.