Asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerinde çalışan hekimleri kapsamaması ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermemesi üzerine 15 Eylül 2022 tarihinde iş bıraktı, basın açıklamaları düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri, Asistan ve Genç Uzman Hekim komisyonlarının üyeleri de basın açıklamalarına katılarak asistan hekimlere destek verdi.

Türkiye’nin dört bir yanında ağır çalışma-eğitim şartları, güvensiz çalışma alanları, 5 dakikada bir hasta bakma dayatması, niteliksiz sağlık hizmeti ve eğitimi, 36 saate varan nöbetler, izin hakkı gaspı, adaletsiz ücret dağılımı gibi sorunlara karşı eyleme geçtiklerini söyleyen asistan hekimler; Dr. Ersin Arslan’ı, Dr. Rümeysa Berrin Şen’i, Dr. Ekrem Karakaya’yı ve son olarak dün İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı andı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösteren asistan hekimler, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Bundan sonraki süreçlerde de hak arayan ve talepleri yeteri kadar karşılanmayan tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımızın mücadelesini destekliyoruz ve dayanışma içinde olacağımızı, iş barışımıza sahip çıkacağımızı belirtiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde belirli aralıklarla iş bırakma dahil tüm hak arayışlarımıza devam edeceğimizi ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bildiririz.”