Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Dr. Gülnur Özkaya Hayran ve beraberindeki heyet, 10 Mart 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB adına görüşmeye Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

“Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreci kapsamında TTB’nin ve tabip odalarının açıkladığı 10 acil talep üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’inin yürütülen mücadeledeki önemine dikkat çekildi. Gelecek Partisi heyeti, hekimlerle ve TTB ile dayanışma içinde olduklarını da ifade etti.