Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 29 Aralık 2021 günü Türk Dişhekimleri Birliği’ni (TDB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile TDB Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tarık İşmen katıldı. Korur Fincancı, görüşmeye ev sahipliği yapan İstanbul Dişhekimleri Odası’nın yönetim kurulu üyelerine de başarı dileklerini iletti.

Hekimlerin ve diş hekimlerinin sorunları üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, birlikte yürütülecek hak mücadeleleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.