Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), 20 yıldan bu yana verdiği “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü”ne 2020 yılı için tüm sağlık çalışanlarını temsilen Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) layık gördü.

Ödül töreni pandemi tedbirleri kapsamında 4 Şubat 2021 günü çevrimiçi bir etkinlik ile yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SODEV Başkanı Ertan Aksoy, TTB’nin pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19’a bağlı hastalananların ve ölenlerin sayılarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şeffaflık talep ettiğini ancak son derece haklı bu talep karşısında iktidar tarafından hedef gösterildiğini belirtti. Aksoy, salgın sürecinin mevcut sorunlarının üzerine yeni ve daha ağır sorunlar yüklenmesine karşın TTB’nin hem sağlık çalışanlarının hem de yurttaşların haklarını insanüstü bir çabayla savunduğunun altını çizdi.

Ödül jürisi adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “Ne yazık ki böylesi bir ödülün konusu olacak çok sayıda kişi ve kurumun olduğu bir dönemdeyiz” diyerek ödül jürisi tarafından kaleme alınan gerekçe metnini okudu.

SODEV Ödül Jürisi adına yazılan metnin tamamı için tıklayın.

TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten insan hakları, demokrasi, barış ve dayanışmaya olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını, ülkenin her geçen gün yeni bir hukuksuzluk, adaletsizlik ve antidemokratik uygulamayla karşılaştığını ve bunları dile getirenlere karşı şiddet dozunun giderek arttığını söyledi. Ökten, çağdaş, bilimsel, demokratik ve aydınlık günleri geri getirene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da böyle bir dönemde dayanışmanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Tüm hekimler adına SODEV Yönetim Kurulu’na ve ödül jürisine teşekkür eden Korur Fincancı, TTB’nin tüm sağlık emekçileri ve toplum adına, toplum sağlığı için mücadele yürüttüğünü, salgının başından bu yana toplumla hakikati paylaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.