COVID-19 salgınında omuz omuza mücadele ettiğimiz çalışma arkadaşlarımız ebe ve hemşireler, insanların en acılı ve zor günlerinde özveriyle hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin hızla piyasalaştığı günümüzde ebe ve hemşireler, daha olumsuz koşullarda, daha uzun sürelerde, daha zor şartlarda, emeklerinin karşılığını almadan ve bir kısmı özel sağlık kurumlarında güvencesiz biçimde çalışmaya zorlanıyorlar.

Toplum olarak hepimizin onlara bir teşekkür borcu var.

COVID-19 salgınında daha belirgin olmak üzere sağlık hizmet sunumunun her aşamasında yeri doldurulamaz emekleri olan ekip arkadaşlarımızın Dünya Ebe ve Hemşireler Haftası'nı kutluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi