Meslek kanunlarında yapılmak istenen antidemokratik değişikliklere karşı çıkmak için Ankara’ya yürüyen Baro Başkanlarının polis zoruyla engellenerek şehir girişinde alıkonulmalarını kınıyoruz.

Avukatların ve savunmanın temsilcisi Baro Başkanlarına yönelen bu engellemelerin aynı biçimde mesleğine sahip çıkan hekimlere ve hekimlerin örgütü TTB’ye yönelik engelleme çabalarının ve  baskıların bir parçası olduğunu biliyoruz.
  
Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Hiç kimsenin, Anayasa'da açık biçimde yer alan bu hakkın kullanılmasını keyfi biçimde engelleme yetkisi bulunmamaktadır.

Baro başkanlarının şehre girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretleri önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya yönelik baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi