Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu (PÇG) ile İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu’nun birlikte organize ettiği “Pandemi-İnfodemi: Kararsızlıklar, Karşıtlıklar ve Zarar Gören, Kaybedilen Yaşamlar” başlıklı panel, 30 Ağustos 2022 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Panel, TTB sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in üstlendiği toplantının açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Bilgi kirliliğinin hayatımıza yerleştiğini ve bunun özellikle aşı tereddütlerine neden olduğunu belirterek sözlerine başlayan Korur Fincancı, halk sağlığını korumak adına çaba gösterirken bir yandan da bilgi kirliliğinin neden olduğu karalamalarla mücadele ettiklerini söyledi. Korur Fincancı, gerçekleştirilen etkinliğin bu mücadeleye katkı sunacağını sözlerine ekledi.

TTB İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu üyesi Dr. Dilek Aslan, infodemiye dair kavramsal bir çerçeve sunduğu konuşmasında, infodemi olgusuyla yaşamın her alanında karşılaşıldığına dikkat çekti. Aslan, infodeminin yönetilmemesi durumunda istenmeyen sonuçlarla karşılaşılacağını vurgulayarak hem kişisel anlamda hem de toplum temelinde pandemi sürecinde infodeminin neden olduğu sorunların altını çizdi.

TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Levent Akyıldız ise konuşmasında, pandemi döneminde infodemiye ilişkin temel dinamikleri sıraladı. Bu dinamikler içinde bireysel faktörlerin, medyanın haber pratiklerinin, politik bağlamın bulunduğunu açıklayan Akyıldız, hakikat sonrası dönemin akıl, bilim ve demokrasi karşıtlığı üzerine inşa edildiğini, tüm bunların infodeminin hızlı yayılmasına neden olduğunu belirtti. Akyıldız, etkin bir infodemi mücadelesinin infodemiyi ortaya çıkaran toplumsal ve kültürel dinamiklerin irdelenmesiyle mümkün olacağını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

TTB Aşı Çalışma Grubu'ndan Dr. Muzaffer Eskiocak, infodemi ile aşı kararsızlığının ilişkisine değindiği konuşmasında, infodeminin aşı ve bağışıklama hizmetlerine duyulan toplum güvenini zedelediğini açıkladı. Eskiocak, infodeminin neden olduğu yanlış bilgilerin özelikle aşılama konusunda belirli bir kayıtsızlık yarattığını da sözlerine ekledi.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici ise doğru bilgiyi topluma yayacak önemli alanlardan birinin medya kuruluşları olduğunu belirterek sözlerine başladı. Pandemi sürecinde Türkiye medyasının doğru bilgiyi toplumla paylaşma konusunda üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Bildirici, aşılama konusunda yaşadığımız sorunların ardında bu gerçeğin olduğunu açıkladı. Geldiğimiz aşamada yurttaşların medyaya güvenin azaldığını vurgulayan Bildirici, insanların bilgilenmek için geleneksel medyadan yeni medya mecralarına kaydığını, yeni medyanın ise infodemiyi artıran dinamiklere sahip olduğunu belirtti. Bildirici, medyanın ve gazetecilerin daha güvenilir hale getirilmesinin infodemiyle mücadeleye de katkı sunacağını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinliğin ikinci bölümünde infodemiyle nasıl ve hangi yöntemlerle mücadele edileceği tartışılırken, konuşmacılar bu konu üzerinde değerlendirmelerde bulundu.