Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 7 Ocak 2023 günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut 14 Ağustos 2022-6 Ocak 2023 faaliyet raporunu sundu. “Nasıl Bir Meslek Örgütü İstiyoruz” başlığı altında tabip odalarından önerilerin talep edildiğini anımsatan Bulut, bu kapsamda tabip odalarından gelen geri dönüşleri aktardı.

Dr. Vedat Bulut'un sunumu için tıklayın.

Toplantının üçüncü oturumunda tabip odalarının ilettiği metinlerin değerlendirilip perspektif oluşturulması amacıyla kurulan çalışma grubu adına Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından “Meslek örgütümüze yönelik siyasi ve hukuki baskılar ile antidemokratik müdahale çabalarının değerlendirilmesi, demokratik bir meslek yasası oluşturulmasına dair önerilerin tartışılması” başlığı altında bir anahtar sunum yapıldı. Sunum sonrası tabip odalarının temsilcileri söz alarak yürütülecek mücadele başlıkları altında neler yapılabileceği üzerine görüşlerini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları’nın öneri ve değerlendirmeler üzerine söz almasının ardından toplantı, Dr. Ali İhsan Ökten’in kapanış konuşmasıyla son buldu.

GYK toplantısında yürütülen tartışmalardan hazırlanacak bir sonuç bildirgesi, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile de paylaşılacak.