Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından hazırlanan ve 11 Şubat 2021 günü çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanan “TTB COVID-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirme Raporu” yayımlandı.

Raporda yer alan yazılar şöyle:

  • Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
  • Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Pandemi
  • Aile Sağlığı Merkezleri Özelinde Pandemide Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
  • COVID-19 Pandemisinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Değerlendirme Raporu
  • Pandemi Koşulları ve Okullarda Yüz Yüze Eğitim
  • SARS-COV-2 Aşı Çalışmaları ve Uygulamaları: Güncel Durum
  • COVID-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye’de Göçmen ve Mültecilerin Sağlığı
  • Pandemide Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Basın toplantısının haberi için tıklayın.