15 Haziran’da geniş katılımlı bir G(ö)REV eylemine imza atan sağlık emek-meslek örgütleri; sorunlarını ve çözüm önerilerini 30 Haziran 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) düzenlenen toplantıda masaya yatırdı.

Türkiye’de sağlık ortamının son durumu üzerine görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, sağlık alanındaki geniş birlikteliğin ve ortak iradenin önemine dikkat çekildi. Sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri, önümüzdeki dönemde de haklar alınıncaya kadar ortak mücadeleye devam etme kararlılığını dile getirdi.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları’nın katıldığı toplantıda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticileri yer aldı.