Geçtiğimiz yıl 19 Kasım’da, Samsun’da görev yaptığı hastanede, birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, ölüm yıldönümü dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası (STO) tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. 

Anma etkinliklere TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Ayfer Horasan, STO Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun’un yanı sıra TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Samsun Tabip Odası’ndan hekimler, sağlık çalışanları ve Dağdemir’in ailesi katıldı. 

Dağdemir için sabah saat 09.00’da mezarı başında gerçekleştirilen anma töreninin ardından, saat 11.00’de toplu yürüyüş ve görev yaptığı hastanenin önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve STO Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun’un yaptığı konuşmaların ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör basın açıklamasını okudu. Açıklamada, “Toplumu kuşatan şiddet politikalarına derhal son verilmeli, sorunlar konuşarak uzlaşma ile çözülmeli ve barış ortamı tesis edilmelidir. Siyasal iktidar kadınlara yönelik ayrımcı politikalardan ve söylemden vazgeçmelidir” denildi. 

Öğleden sonra, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Kadına ve Kadın Hekime Şiddet” başlıklı panel DSİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Nilay Etiler, Prof. Dr. Ahmet Rıfat Şahin ve sosyolog Yasemin Yüce Tar’ın konuşmacı olduğu panelin ardından, tıp öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Kadın ve Sağlık” konulu proje yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Dağdemir, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tabip odaları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. 

Basın açıklaması için tıklayınız.